Miten voimme palvella?

To­teu­tam­me kos­teus­kar­toi­tuk­sia sekä as­bes­ti­kar­toi­tuk­sia


Ra­ken­nus­ten purku-ura­koin­tia ja sa­nee­raus­koh­tei­den val­mis­te­le­vaa purkua. Ma­te­ri­aa­lit kier­rä­te­tään ja lupa-asiat hoidetaan asiakkaan puolesta.


Teemme kiin­teis­töl­len­ne ja asunto-osak­keil­le kun­to­tar­kas­tuk­sia


Tuotamme asun­to­kaup­po­ja tekevälle myyjälle sekä ostajalle puo­lu­ee­ton­ta tietoa kohteesta. Tar­vit­taes­sa toimimme myyn­titi­lan­tees­sa os­a­puol­ten teknisenä tukena


Kattojen ja so­ke­lei­den sa­nee­raus­ta, sekä va­hin­ko­sa­nee­raus­ta.
Kuivausta ja va­hin­kokoh­teen purku-ura­koin­tia sekä suojaustaEmme etsi ongelmia, vaan rat­kai­su­ja

Sokkelikartoitus

"Sokkeli on maapohjaisen rakennuksen perustuksen osa, jonka tehtävänä on siirtää yläpuolisten seinien välittämä kuorma edelleen perustuksille. Se voi toimia myös maanpainetta välittävänä rakenteena.

Sokkeli tehdään anturan päälle ja sen päälle tulee rakennuksen runko. Mikäli rakennuksen alla on riittävän kantavaa maata, rakennuksen painoa laajemmalle alalle jakava antura ei välttämättä ole tarpeen. Sokkeli jää yleensä osittain maan alle ja osittain näkyviin maan pinnalle.

Sokkelista käytetään myös nimitystä perusmuuri".  

tasakatto, pulpettikatto

"Vesikatto on rakennuksen katon ylin kerros. Vesikaton on tarkoitus suojata rakennuksen sisäosia ulkoapäin tulevalta vesi- ja lumisateelta, sekä muilta sään vaihteluilta.

Rakenteellisesti vesikatto jaetaan kuormitusta vastaanottavaan, lämpöä eristävään ja rakennusrunkoa jäykistävään ylä­poh­ja­ra­ken­tee­seen, sekä sadevedeltä suojaavaan vesikatteeseen.

Vesikaton muoto on keskeinen tekijä rakennuksen massoittelussa eli ulkomuodon kolmiulotteisessa sommittelussa. Muoto vaikuttaa suuresti myös sadeveden johtamiseen pois kattopinnalta" 


palanut katto

"Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Sisäilmassa voi olla monia erilaisia haittatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Oireet ovat usein lieviä ja altistumisen loppuessa ohimeneviä, kuten hengitystie- ja ärsytysoireita sekä yleisoireita kuten päänsärkyä. Osaan näistä haittatekijöistä liittyy myös suurentunut sairastumisen riski. Tärkeimmät sisäilman epäpuhtaudet, jotka lisäävät suomalaisten sairastumisen riskiä, ovat ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset, tupakansavu, maaperästä tuleva radonsäteily ja rakennusten kosteusvauriot" 

Ota yhteyttä

045 325 5868

myynti@snooper.fi

Päivystys

Päivystämme arkena ma-to 24h

viikonloppuna ja arkipyhinä tapauskohtaisesti.


Linkit

sisailmayhdistys.fi

kattoliitto.fi