Voimmeko auttaa?

To­teu­tam­me hal­lit­se­mil­len­ne kiin­teis­töil­len­ne:
- kun­to­kar­toi­tuk­sia
- kos­teus­mit­tauk­sia
- as­bes­ti­kar­toi­tuk­sia
- sok­ke­lei­den ja holvien kos­teus­tek­ni­sen toi­mi­vuu­den kar­toi­tuk­sia
- kattojen kun­to­kar­toi­tus­ta
- kat­to­sa­nee­rauk­sia
- va­hin­ko­sa­nee­raus­ta (ve­si­va­hin­ko, pa­lo­va­hin­ko)
- sok­ke­lei­den ve­sie­ris­tyk­siä

Jos kiin­teis­tös­sän­ne tapahtuu ve­si­va­hin­ko, toimi seu­raa­vas­ti:

1. Poista ongelman ai­heut­ta­ja

2. Pura vau­rioi­tu­neet ma­te­ri­aa­lit ja puhdista ne, joita ei
voi purkaa (esim. kantavat be­to­ni­ra­ken­teet)

3. Poista haju jäljelle jäävästä ra­ken­tees­ta

4. Rakenna uusi rakenne kos­teus­fy­si­kaa­li­ses­ti oikein
toi­mi­vak­si ja suojaa se vedeltä – myös työn aikana

5. Tiivistä rakenteen läpi menevät il­ma­vuo­dot

6. Siivoa

7. Korjaa, puhdista ja ta­sa­pai­noi­ta il­man­vaih­to

Ota yhteyttä

045 325 5868

myynti@snooper.fi

Päivystys

Päivystämme arkena ma-to 24h

viikonloppuna ja arkipyhinä tapauskohtaisesti.


Linkit

sisailmayhdistys.fi

kattoliitto.fi