Re­fe­rens­sit

Kaup­pa­kes­kus Kristalli, kartoitus ja bi­tu­mi­ker­mi­kat­teen uusiminen

Kaup­pa­kes­kus Kaup­pa­lin­na, kartoitus katto-ja jul­ki­si­vusa­nee­raus. Lease Deal Oyj

Kaup­pa­kes­kus Kastelli, kartoitus. Kiin­teis­tö Oy Sa­von­lin­nan Kastelli

Län­si­met­ro, Kaitaan aseman maa­na­lai­set ve­sie­ris­teet ja valvonta. Yit Rakennus Oy

Va­hin­ko­sa­nee­raus, Sa­von­lin­nan vanhassa kau­pun­gis­sa 70 vuotias ar­vo­kiin­teis­tö.

Blo­min­mäen jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo maa­na­lai­set ve­sie­ris­teet. Yit Rakennus Oy

Rivitalo Imatralla, 136metriä pitkän tasakaton muut­ta­mi­nen pul­pet­ti­ka­tok­si. Suun­nit­te­lu ja toteutus.

Met­sä­sai­ri­lan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo, maa­na­lai­set ve­sie­ris­teet. Suomen Maas­to­ra­ken­ta­jat Oy

Län­si­met­ro, Finnoon aseman his­si­kui­lut, ve­sie­ris­tys. GRK Oy

Thurmanin aukion py­sä­köin­ti­hal­li. Ve­sie­ris­teet ja valvonta. GRK Oy

Lidl Lo­gis­tiik­ka Järvenpää. Sokkelin ve­sie­ris­tyk­set. GRK Oy

Vaisala Oyj toi­mi­ti­lo­jen laajennus. Sokkelin ve­sie­ris­tyk­set ja valvonta. Kreate Oy

Pun­ka­har­ju, pa­lo­va­hin­ko kohteen uudelleen suun­nit­te­lu ja va­hin­ko­sa­nee­raus

Tai­pal­saa­ri, his­to­rial­li­ses­ti arvokkaan hir­si­hu­vi­lan kengitys ja va­hin­ko­sa­nee­raus, sekä osit­tai­nen uudelleen rakennus.

Tässä joitan esi­merk­ke­jä, mukaan mahtuu lisäksi paljon kohteita ja haasteita. 

Myös:

Reilun 100 oma­ko­ti­ta­lon ja kesämökin suun­nit­te­lu

Kos­teus­kar­toi­tuk­sia, suun­nit­te­lua ja to­teu­tus­ta vuodesta 2003

Va­hin­ko­sa­nee­raus­ta vuodesta 2013

Ra­ken­ne­suun­nit­te­lua vuodesta 1998Luotettava kumppani , snooper, kartoitus

Ota yhteyttä

045 325 5868

myynti@snooper.fi

Päivystys

Päivystämme arkena ma-to 24h

viikonloppuna ja arkipyhinä tapauskohtaisesti.


Linkit

sisailmayhdistys.fi

kattoliitto.fi